Basisartikels

Rhune Houvenaghel

Alaluf, M., e.a., (2004). Les femmes et les professions scientifiques. Diplômés universitaires et
accès à l’emploi.
Bruxelles: PUB.

Amadieu, J.-F., & ADIA. (05.2004). Enquête 'Testing' sur CV - Adia/Paris I - Observatoire
des discriminations
[www]. CERGORS - Observatoire des discriminations: URL
http://cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscrimina tionsfd.htm#presentation
[04.11.2004].

Arrijn, P., Feld, S., Nayer, A., & Smeesters, B. (1997). Etnische discriminatie bij de aanwerving.
Belgische deelname aan het internationaal vergelijkend onderzoek van het Internationaal
Arbeidsbureau.
Brussel: Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische
en Culturele Aangelegenheden.

Bovenkerk, F. (1992). A manual for international comparative research on discrimination on
the grounds of ‘race’ and ethnic origin.
Genève: International Labour Organisation.

Brussels Observatorium van de arbeidsmarkt en kwalificaties (BOAK) (2003). Evolutie
van de Brusselse arbeidsmarkt: tussen dynamisme en dualiteit.
Brussel: BOAK.

Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR). (2004). Jaarverslag
2003. Naar een uitbreiding
[www]. CGKR: URL
http://www.antiracisme.be/nl/kader_nl.htm [27.07.2004].

Ceulemans, E., Verhoeven, H., Ouali, N., Valkeneers, A., & Cambré, B. (2004). Etude sur
l’emploi des étrangers et des personnes d’origine étrangère au sein de la fonction publique
fédérale.
Rapport de recherche (Onderzoeksrapport), septembre 2004.

Dagevos, J. (2001). Rapportage minderheden 2001. Meer werk. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.

De Villers, M. (2003). De Brusselse arbeidsmarkt en etnische discriminatie:Klemtoon op de
Sub-Saharaanse Afrikaanse bevolkingsgroepen (of van origine).
Brussel: Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en Kwalificaties, 14 maart.

Droesbeke J-J., Hecquet I., Wattelar C. (Ed.) (2001). La population étudiante. Description,
évolution, perspectives,
Ed. de l'Université de Bruxelles & Ellipses, Bruxelles-Paris.

Neels, K., & Stoop, R. (1998). Social mobility and equal opportunities: The case of Turkish
and Moroccan minorities in Belgium. IPD-Working Paper.
Brussel: VUB.

Ouali, N., & Rea, A. (1992). Les jeunes d’origine immigrée. Contribution à l’étude de
l’insertion socio-professionnelle de la population bruxelloise.
Bruxelles: ULB - Centre
de Sociologie et d’Economie Régionales. Rapport intermédiaire (Tussentijds rapport),
octobre 1992.

Ouali, N., & Rea, A. (1995). Insertion, discrimination et exclusion. Cursus scolaires et trajectoires
d’insertion professionnelle de jeunes bruxellois.
Bruxelles: ULB-TEF (Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation), dossier 11, septembre 1995,158p.

Ouali, N., & Veinstein, M. (2002). Le devenir des diplômés de l’enseignement universitaire.
Bruxelles: ULB-TEF (Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation),
janvier 2002.

Peres, H. (2004). L’accès aux fonctions publiques des jeunes Français d’origine immigrée.
Migration Études, 122, avril.

Piguet, E. (2001). Approches méthodologiques de la discrimination sur le marché du travail.
Discussion paper 6 janvier 2001.
Genève: Forum suisse pour l’étude des migrations.

Riach, P. A., & Rich, J. (2002). Field experiments of discrimination in the marketplace.
Economic Journal, 112(483), 480-518.

Sociaal Pact voor de Tewerkstelling van de Brusselaar [www]. (11.06.2002). Economische en
Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
URL http://www.esr.irisnet.be/nl/nieuw/Sociaal%20Pact.htm [11.06.2002].

Veenman, J. (1995). Onbekend maakt onbemind. Over selectie van allochtonen op de arbeidsmarkt.
Assen: Van Gorcum.

Verhoeven, H. (2000). De vreemde eend in de bijt – WAV dossier. Leuven: K.U.Leuven,
Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming.

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. (06.2004). Fatima of Sil, een wereld van verschil.
Een vergelijkend onderzoek naar de slaagkansen op de arbeidsmarkt tussen
etnische EU- en allochtone schoolverlaters. Arbeidsmarkttopic 2.

Laura Maes

Gawronski, B. & Bodenhausen, G. (2006). Associative and propositional processes in evaluation: an integrative review of implicit and explicit attitude change. Psychological bulletin, 132(5), 692.

Felten, H. Taouanza, I. & Keuzenkamp, S. (2016). Klaar met discriminatie? Onderzoek naar de effectiviteit van sociale media campagnes tegen discriminatie. Utrecht: Kenniscentrum Integratie en Samenleving.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press

Rasinski, H. & Czopp, A. (2010). The effect of target status on witnesses' reactions to confrontations of bias. Basic and Applied Social Psychology, 32(1), 8-16.

Hahn, A., Judd, C., Hirsh, H. & Blair, I. (2014). Awareness of implicit attitudes. Journal of Experimental Psychology: General, 143(3), 1369.
Krueger, J. (1996). Personal beliefs and cultural stereotypes about racial characteristics.

Journal of personality and Social Psychology, 71(3), 536.
Andriessen, I., Fernee, H. & Wittebrood (2014) Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Amodio, D., Devine, P. & Harmon-Jones, E. (2008). Individual differences in the regulation of intergroup bias: the role of conflict monitoring and neural signals for control. Journal of personality and social psychology, 94(1), 60

Ajzen, I. & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. The handbook of attitudes, 173, 221. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Blair, I. (2002). The malleability of automatic stereotypes and prejudice. Personality and Social Psychology Review, 6(3), 242-261.

Dovidio, J. & Gaertner, S. (2000). Aversive racism and selection decisions: 1989 and 1999. Psychological science, 11(4), 315-319

Glaser, J. & Knowles, E. (2008). Implicit motivation to control prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 44(1), 164-172.

Johns, M., Cullum, J., Smith, T. & Freng, S. (2008). Internal motivation to respond without prejudice and automatic egalitarian goal activation. Journal of Experimental Social Psychology, 44(6), 1514-1519.
Lepore, L. & Brown, R. (2002). The role of awareness; Divergent automatic sterotype activation and implicit judgment correction. Social Cognition, 20(4), 321.

Maddux, W., Barden, J., Brewer, M. & Petty, R. 2005. Saying no to negativity: The effects of context and motivation to control prejudice on automatic evaluative responses. Journal of Experimental Social Psychology, 411, 19-35.

Amber Manhaeghe

Sharma, V., Murthy, S. Kumar, K., Agarwal, M., & Wilkinson, G. (1998). Comparison of people with schizophrenia from Liverpool, England and Sakalwara-Bangalore, India. International Journal of Social Psychiatry, 44, 225-230

Nijsten, C., Geense, P., Pels, T., & Vollebergh, W. (2002). Allochtone ouders en justitie. Vragen en behoeften van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse ouders van jeugdigen die in aanraking komen met politie en justitie. Nijmegen: Orthopedagogiek, Gezin en gedrag

Hofstede, G. (1984). Culture's consequences. International differences in work-related values. London: Sage

Eldering, L. (2002). Cultuur en opvoeding. Interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Rotterdam: Lemniscaat

Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. (2000). Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: NIZW

Boelhouwers, K., & Van der Veldt, M. C. A. (2000). Allochtone cliënten binnen de jeugdzorg in aantal. Een literatuurstudie. Utrecht: NIZW

Bhugra D., Hilwig, M., Mallett, R., Corridan, B., Leff, J., Neehall, Jl., & Rudge, S. (2000). Factors in the onset of schizophrenia: a comparison between London and Trinidad samples. Acta Psychiatrica Scandinavica, 101, 135-141

Bengi-Arslan, L., Verhulst, F. C., & Crijnen, A. M. (2002). Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 37, 118-12.

Nijsten, C. (1998). Opvoeding in Turkse gezinnen in Nederland. Assen: Van Gorcum

Monshouwer, K., Smit, F., & Spruit, I. (2002). Alcohol, tabak en cannabisgebruik bij scholieren naar etnische achtergrond. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 172-177

Junger, M., Wittebrood, K., & Timman, R. (2001). Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimineel gedrag. In R. Loeber, N. W. Slot, & J. A. Sergeant (Red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en interventies (pp. 97-128). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum

Hutchinson, G., & Sharpley, M. (1999). Ethnicity and first year of contact with psychiatric services. British Journal of Psychiatry, 175, 492

Hagendoorn, L., & Hraba, J. (1989). Foreign, different, deviant, seclusive and working class: anchors to an ethnic hierarchy in the Netherlands. Ethnic and racial studies, 12, 441-467

Triandis, M. C., (1994). Culture and social behavior. New York, St. Louis etc.: McGrawl-Hills, Inc.

Tesser, P. T. M., Merens, J. G. F., & Van Praag, C. S. (1999). Rapportage minderheden 1999: Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Den Haag: SCP

Axelle Maes
Haviland, W., (1996), Cultural Anthropology. Fort Worth, Harcourt Brace.

Pels, T., (1998), Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. Assen, Van Gorcum.

Phalet, K., (1995), Opvoeden in culturele context. Gesprekken met migrantenmoeders in Antwerpen. Cultuur & Migratie, themanummer Transculturele Pedagogiek, 13 (2), 55-72.

Hajer, M., Y. Leeman & C. van Nijnatten (2002), Interactie in de multiculturele klas. Inleiding op het themadeel. Kader. Pedagogiek. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 22 (2), 125-133

Hermans, P., (2002), Opvoeden in een ‘multiculturele’ samenleving: opvattingen, idealen, praktijken en problemen van Marokkaanse ouders. In: C. Timmerman, P. Hermans & J. Hoornaert, Allochtone jongeren in het onderwijs. Een multidisciplinair perspectief. Leuven, Garant, 95-148.

Hermans, P., (1995), Opgroeien als Marokkaan in Brussel. Een antropologisch onderzoek over de educatie, de leefwereld en de inpassing van Marokkaanse jongens. Brussel, Cultuur en Migratie.

Bernard, H., (1994), Research methods in anthropology. Thousand Oaks, Sage.