Organisaties

Rhune Houvenaghel:

BGDA (Brussels Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling)

 • BGDA staat in om een optimale dienstverlening aan te bieden
 • Anspachlaan 64, 1000 Brussel
 • E-mail: eb.adgb|sdubmo#eb.adgb|sdubmo
 • Fax: 02/505 15 96

CEFA (Centre d'éducation et de Formation en Alternance)

MIVB (Maatschappij voor he tIntercommunaal Vervoer te Brussel)

 • Voor mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer in Brussel
 • Koningsstraat 76, 1000 Brussel
 • Telefoon: 070 23 2000
 • Sociale media: facebook en twitter

PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

 • PWA zorgt ervoor dat langdurige werklozen activiteiten kunnen uitoefenen die door hun aard of karakter niet uitgevoerd worden op het gewone arbeidscircuit

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)

 • De VDAB zorgt ervoor dat werkzoekenden en werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt
 • Keizerslaan 11, 1000 Brussel
 • Telefoon: 0800 30 700
 • E-mail: eb.badv|ofni#eb.badv|ofni

Laura Engelen:

Unia

 • Zorgt voor de hulpvraag bij mensen die in contact komen met discriminatie. Ze streven naar gelijke kansen voor iedereen. Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. We informeren je over je rechten en zoeken samen naar een oplossing. Unia lanceert ook campagnes vóór gelijke kansen en tegen discriminatie, formuleert aanbevelingen aan overheden en brengt tools, publicaties en statistieken uit.
 • A Koningsstraat 138, 1000 Brussel
 • T +32 (0)2 212 30 00
 • F +32 (0)2 212 30 30
 • E eb.ainu|ofni#eb.ainu|ofni

Laura Maes:
ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond)

Het ABVV, het Algemeen Belgisch Vakverbond, is de socialistische vakbond van België. Ze werken aan meer solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Ze informeren, adviseren, helpen en verdedigen je.

Contact
Vlaamse ABVV
Hoogstraat 42
1000 Brussel
Tel : 02 506 82 11
Fax: 02 512 36 86

Waalse ABVV
Hoogstraat 42
1000 Brussel
Tel : 02 506 82 36
Fax: 02 502 08 28

Rue De Namur 47
5000 Beez
Tel : 08 126 51 52
Fax : 08 126 51 51

Brussels ABVV
Zwedenstraat 45
1060 Brussel
Tel : 02 552 03 30
Fax : 02 552 03 47
Call center : 02 552 03 32

ACV-infopunt discriminatie
ACV ( Algemeen Christelijk Vakverbond)

Gaan de strijd tegen discriminatie aan en probeert gelijke kansen te creëren op de arbeidsmarkten. Ze voeren campagnes en open het debat over vooroordelen en discriminatie.

Contact is afhankelijk van de gemeente waar je woont
dit vind je terug op deze site: https://www.acv-online.be/acv-online/contact.html

Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving. Samen met hen zetten we politici er toe aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen.

Contact
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
T 02 201 05 65

CAW (Centrum Algemeen Welzijn)

het CAW heeft een Meldpunten Discriminatie dat deel uit maakt van het Interfederaal Gelijkekansen Centrum en ze houden zich bezig met discriminatiemeldingen. Daarnaast organiseren ze preventieve acties, doen ze aan voorlichting en aan beleidsbeïnvloeding.

Contact ook afhankelijk van provincie: http://www.caw.be/zoek-je-hulp

Amber Manhaeghe

Lokale Politie MidLim - Sociale Politie

telefoon: 089 39 14 10
fax: 089 39 14 11
online: http://www.midlim.be
e-mail: eb.mildim|eitilopelaicos#eb.mildim|eitilopelaicos

Deze organisatie levert sociaal werk binnen politionele context.

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis - Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie - Campus Aalst

Telefoon: 053 72 87 77
online: http://www.olvz.be/patienten/diensten/kinder-en-jeugdpsychiatrie
e-mail: eb.tslaa-zvlo|tslaa.eirtaihcysprednik#eb.tslaa-zvlo|tslaa.eirtaihcysprednik

Hier zal men kinderen en jongeren begeleiden die moeilijkheden ondervinden op vlak van opvoeding, het gedrag van het kind, op school in de omgeving of wanneer het kind zelf met een zorgvraag komt.

ZNA Koninging Paola Kinderziekenhuis

telefoon: 03 280 20 00
online: http://www.zna.be
E-mail: eb.anz|eitacinummoC#eb.anz|eitacinummoC

Het Koning Paola ziekenhuis is een gespecialiseerd kinderziekenhuis.

Centrum voor Integrale Gezinszorg Huis Ter Leye

telefoon: 056 22 20 51
fax: 056 25 61 78
online: http://www.cighuisterleye.be
e-mail: eb.eyelretsiuh|tsneidelaicos#eb.eyelretsiuh|tsneidelaicos of
eb.eyelretsiuh|ofni#eb.eyelretsiuh|ofni

Hier bied men residentiële zorg aan voor zwangere vrouwen, moeders met kinderen tot 12 jaar, minderjarige (alleenstaande) moeders, koppels met kinderen en vaders met kinderen.

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg - Team Verslavingszorg

telefoon: 011 27 42 98
fax: 011 27 53 68
online: http://www.cadlimburg.be
http://www.alcoholhulp.be
http://www.cannabishulp.be
http://www.drughulp.be
http://www.gokhulp.be
e-mail: eb.grubmildac|ofni#eb.grubmildac|ofni

Hier biedt men preventie, ondersteuning en zorg bij hulp- en informatievragen of verslavingsproblemen.

Axelle Maes
Ik heb ook Unia besproken als organisatie.