Statistieken

Hier vind u statistieken terug van onderzoeken op discriminatie doorheen de jaren. Is er een evolutie of blijven we staken in het verleden?

Laura Maes

Onderzoek van Unia (2011)
foto%206%20sadan.png
Deze statistieken gaan over de frequentieverdeling van sollicitatietypes op basis van geslacht. Dit werd verzameld door Unia en heeft betrekking op de werkzoekende Belgische bevolking. We kunnen afleiden uit de resultaten dat meer mannen dan vrouwen op sollicitatiegesprek mogen en dat dus vrouwen hier worden gediscrimineerd.
De resultaten dateren van juli 2010 en mei 2011.

Ze werden uitgevoerd via een correspondentietesten waarbij men na ging wie op de arbeidsmarkt voorrang krijgt een man of een vrouw. Om tot deze resultaten te komen ging men als volgt te werken. Er werden 854 bruikbare vacatures op de Belgische arbeidsmarkt geselecteerd. Daarop werden 1.708 kandidaturen ingediend. Daarna ging men na waarop men de mensen ging selecteren.

Onderzoek van Unia (2011)

foto%207%20sadan.png

Deze tabel is vergelijkbaar met de vorige tabel. Hier gaat men meten of afkomst een rol speelt bij het vinden van een job. We kunnen besluiten dat dit zeker het geval is. Ben je een Belg zowel van afkomst als nationaliteit heb je de grootste kans op een job zo’n 55,55%. Heb je een andere nationale herkomst, maar heb je toch een Belgische nationaliteit dan heb je slecht 6,38% kans op een job. Als Marokkaan vind je beter een job dan ben je qua nationaliteit een Belg, maar heb je een andere herkomst. Je vindt het minst werk als je zwanger bent, de herkomst speelt dan geen enkele rol. We kunnen besluiten dat discriminatie zeker aanwezig is niet allen is onze arbeidsmarkt vrouwonvriendelijk, maar ook culturele minderheden worden benadeeld.

Bron: centrum van gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2012). Diversiteitsbarometer Werk. Uitgave: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Brussel: Unia

Resultaten Jaarverslag Unia (2012)

foto%208%20saden.png

De statistieken geven het aantal meldingen weer over discriminatie. We kunnen vaststellen dat de meeste mensen het meest worden gediscrimineerd op raciale criteria (op vlak van herkomst). Daarna komt geloof en levensbeschouwing. De meldingen over discriminatie op vlak van handicap stijgen ook elk jaar. De discriminatiegrond seksuele geaardheid daalt dan weer elk jaar. Deze gegevens zijn allemaal terug te vinden in het jaarverslag van het centrum van gelijkheid. De onderzoeken dateren van 2011.

Bron: Bronvermelding: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2012). Discriminatie. In Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2011 (pp 65- 92). Uitgave: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Brussel: Unia.

Rhune Houvenaghel

http://unia.be/files/Documenten/Jaarrapport/Cijferverslag_2016_def_(2).pdf
Deze statistiek dateert van 2016 en is gemaakt door Unia op juni 2017. De statistiek gaat over de discriminatiemeldingen, dus mensen die zelf contact hebben opgenomen met Unia i.v.m. discriminatieproblemen. In 2016 ontving Unia 5 619 meldingen over vermoedelijke discriminatie, haatboodschappen en -misdrijven. 852 van de meldingen ging over discriminatie ophet vlak van een handicap en 762 gingen over het criterium geloof.

http://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2016/09/29/discriminatiecijfers-2015.pdf
De 2de statistiek is van 2015. Het is een rapport die is behandelt door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten en meldingen van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in Nederland. In 2015 registreerde de politie landelijk 5 506 discriminatie-incidenten en bij de ADV's zijn landelijk 4 561 meldingen van discriminatie binnengekomen in 2015.

Amber Manhaeghe

Hieronder vind je het totaal aantal geregistreerd meldingen die Unia kreeg in 2016. Het gaat hier dus over een periode van één jaar. Deze werden geregistreerd per provincie en per stad.

Totaal geregistreerde meldingen: 5619
- Feiten gesitueerd in vlaanderen: 2085
• Feiten gesitueerd in prov. West Vlaanderen: 320
Regio Aantal
Oostende 33
Brugge 49
Kortrijk 21
Roeselare 9

Bron: Van Heagenborgh, M. & Demeeste, I. (2017). Jaarrapport 2016 [jaarverslag]. West-Vlaanderen: Interfederaal Gelijkekansencentrum

In de figuur hieronder gaat men verder in op deze geregistreerde meldingen over discriminatie. Het gaat hier over de meldingen uit de provincie West Vlaanderen. Dit waren er 320 in totaal. Met gaat na op welke manier deze mensen voor het eerst een melding deden van discriminatie.

statistieken.png

Bron: Van Heagenborgh, M. & Demeeste, I. (2017). Jaarrapport 2016 [jaarverslag]. West-Vlaanderen: Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Axelle Maes

25578994_1558787050863890_1798237667_o.png

De eerste statistiek gaat het over mensen die met of zonder hoofdoek op hun geschreven cv staan ( op de foto) . Zo zie je dat de afwijzingen hetzelfde zijn maar de mensen die een cv sturen met of zonder hoofddoek zijn niet hetzelfde getal. Er sturen 153 mensen een foto zonder hoofddoek en daar zijn ervan 25 afgewezen. En er sturen 107 mensen een foto met een hoofddoek en daar zijn er weer 25 afgewezen. Dat toont als je dat berekent dat je rapper wordt afgewezen wanneer je wel een hoofddoek draagt. Maar het verschil is niet zo groot.

25634753_1558787224197206_1554030429_o.png

Bij de tweede statistiek gaat het over mensen die met of zonder hoofddoek een cv via video doen. Daarin zie je dat er 22 mensen van de 136 afgewezen worden. En dat er 32 mensen van de 100 met een hoofddoek ook worden afgewezen. Hier zie je duidelijk een onderscheid dat mensen met een hoofddoek die je in het ‘echt’ ziet sneller een negatieve respons gaan hebben.