Vaktermen

Rhune Houvenaghel:

Assimilatie
Barema
Declassering
Devalueren
Differentiëren
Discrepantie
Diskrediet
Etnostratificatie
Exemplarisch
Flagrant
Gecumuleerd
Gegradueerd
Geringere
Hypothese
Imposante
Knowhow
Longitudinale
Magistraat
Radicaliseren
Segmenteren
Transversale
Typologie
Valoriseren

Laura Engelen:

Ambivalent
Opiaatafhankelijke personen
Consensus
Individuele perceptie
Kwantitatieve
Sociodemografische variabelen
Drugs- en behandelingsgerelateerde variabelen
Gezondheidsgerelateerde variabelen
Holistisch
Empirisch-analystische benadering
Fenomenologische benadering
Stigma
Emotionele stabiliteit
Prominent

Laura Maes

Associatieve
Cognitieve dissonantie
Discrepantie
Diversiteitstraining
Empirische studies
Homo-emancipatiebeleid
Impliciet
Interdepartementaal
Seksisme
Sociaal en Cultureel planbureau

Amber Manhaeghe

oratie
prominent
interetnisch
etnocentrisme
escalatie
internaliserend probleemgedrag
externaliserende problemen
schizofrenie
psychosen
anstige-depressieve symptomatologie
antisociaal
gedragsproblemen
justitiële jeugdzorg
residentiële jeugdzorg
multicultureel
intramurale behandeling

Axelle Maes

Paternalisme
Stigmatisering
Discours
Ambivalent
Etnografie
Contranarratieven
Moraliteit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License